Prata alltid med sotaren först!

Som kund ansvarar ni alltid för att få klartecken från sotaren om både skorsten & kaminmodell.
Vi hjälper Er gärna med tips & råd inför valet av kamin.
Som kund ansvarar Ni även att informera oss om utseende & funktion utav respektive kaminmodell.
Likaså var rökkanlen på spis/kamin sitter eller skall sitta innan leverans. Detta gäller även reservdelar & tillbehör.

Installationsråd

Här hittar du en samling installationsbeskrivningar.

Avstånd till brännbart material

Eldstadsplaner

Konstruktion stålskorsten schakt

Rökkanal höjd

Skorstenar för eldstäder med en effekt upp till 60kw bör dels mynna över nock, dels 1,0 meter över tacktäckningen.
Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till brandfara, funktion och sanitära olägenheter.

Konstruktion imkanal

frågor & svar...

Har du frågor och funderingar?
Se nedan så kanske du finner ett svar just på din fråga.
Annars är du varmt välkommen att maila oss på info@sotarnalaholm.se

Vem avgör hur ofta sotning
skall utföras?

Komunen du tillhör bestämmer detta. De grundar antalet på vilken typ av eldstad du har men även beroende på hur den används.
Vad är ”brandskyddskontroll”?
Om sotningen är rengörningen av ditt system så är branskyddskontrollen det tillfälle allt inspekteras så det är korrekt anordnat och underhållet
(allt från pannrumsdörren till skorstenskronan inspekteras).
Även detta är det lag på och är för att undvika olyckor,
”Lagen om skydd mot olyckor”.
Kotrollen och sotningen sker oftast vid olika tillfällen.

Får komunen tillåta en fastighetsägare att utföra brandskyddskontrollen själv?
Nej det får dem inte. Det är ett kommunalt ansvar att det sker på ett korrekt sätt.
Så kommunen bestämmer alltså vem som skall göra det åt dig.