TILLVAL

Finns det något annat du behöver hjälp med?

Vi kan även ordna med…

 • Nyinstallationsbesiktningar/SSR Godkänd besiktning
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  Vad är SSR? Se flik nedan.
 • Överlåtelse besiktningar
 • Sprängbesiktningar
 • Rensning av spisfläkt med tillhörande imkanal
  Vi gör rent hela vägen ifrån spisfläkten och vidare genom imkanalen.
 • Ventilationsrensning
  Detta gör att din inomhus miljö förbättras genom att vi rensar frånluftskanaler i din fastighet.
 • Temperaturmätningar
 • Rökgasanalys
 • OVK-besiktningar
 • Energideklarationer
 • Skorstensberäkningar

Vi utför också konsultation med det ni behöver hjälp med inför framtida installationer.

Produkter vi säljer

Dessa produkter kan vara bra att ha i sitt hem.
Önskar ni att köpa dessa produkter är
ni välkomna att kontakta oss.
Priserna är inklusive moms.

Fågelskyddsgaller 190kr

Fågelskyddsgaller 190kr

Avsotningsmedel 150kr

Rökgastermometer 250kr